Senzori za Aibot X6

 

Aibot X6 s plug-and-play raznovrsni senzori omogućuju brojne mogučnosti.

senzorji za aibotix x6 1Aibotix X6 V2 ima kapacitet nosivosti 3kg. To mu omogućuje instalaciju raznih plug-and-play senzora za mnoge aplikacije.

DSLR fotoaparat, video kamera, multispektralna središnja kamera, termografska kamera, detektor plinova, LIDAR laserski skener… za sve vrste prikupljanja podataka iz zraka. Aibotix je vodio računa o uparivanju sa odgovarajučim senzorima.

senzorji za aibotix x6 termografska120 Termografska kameraTermografska (termovizijska) kamera je mjerni instrument, koji služi za ispitivanje temperature pojedinih predmeta ili cijelih područja koja se mjeri na površinama objekata. Na taj način, može se mjeriti toplinsko zračenje predmeta koji nisu vidljivi ljudskom oku. Možete odrediti toplinske pukotine i područja povećane vlage u zgradama, pa čak i oštećene ili neispravne foto-stanice u solarnim elektranama.
 senzorji za aibotix x6 skener120 LiDAR laserski skenerLaserski skener VELODYNE HDL-32E ima izuzetno kompaktan dizajn i pristojne mjerne sposobnosti. To je idealan alat za mjerenje topografije, izradu 3D modela i DTM. Gusti i točni point cloud su vrlo korisni u građevinarstvu i arhitekturi, arheologiji i kulturnoj baštini, provođenju kontrole, održavanju i obrnutom inženjeringu u industriji i u mnogim drugim područjima.
 senzorji za aibotix x6 plin120 Detektor plinovaDetektor plinova Microtector II G640 je sposoban za otkrivanje do 7 različitih plinova u isto vrijeme i upozorava na opasnost zvukom i svjetlosnim signalima. Detektor uz pomoću elektro-kemijskih i infracrvenih senzora kontinuirano prati koncentraciju svakog plina u području interesa. Aibot X6 lako može ponjeti senzor na opasna i nepristupačna područja, tako da istjecanje plina nemože prouzročiti nikakvu opasnost za ljude.
 senzorji za aibotix x6 DSLR120 Digitalni SLR FotoaparatZahvaljujući svojoj iznimnoj nosivosti (do 3 kg), Aibot X6 V2 može biti opremljen sa snažnim DSLR fotoaparatom. Kompatibilan je sa raznim foto-i video-kamerama mnogih proizvođača, koji mogu biti opremljeni različitim lećama. Osim toga, također dostupan Geobox, koji služi za pohranu GPS položaja i orijentaciju kamere u prostoru. Uz takvu kombinaciji podataka imate sve potrebno za fotogrametriju, izradu orto-fotografija i izradu 3D modela.
 senzorji za aibotix x6 multispekt120 Multispektralna kameraKombinacija Aibot X6 i kamere TetraCam omogućuje izradu georeferenciranih multispektralnih orto-foto fotografija. Precizno hvatanje različitih Spektara područja uglavnom koristi u poljoprivredi (optimalizacije proizvodnje, određivanje gustoće i tip vegetacije), u sigurnosnim studijama, pa čak i arheologiji.