Aibotix AiProFlight

 

Programska oprema za samostalno letenje heksakoptera Aibot X6

aibotix aiproflight 1Programska oprema AiProFlight vašem heksakopteru Aibot X6 V2 daje svu potrebnu umjetnu inteligenciju, da samostalno poleti, leti po predviđenoj putanji, napravi svoje zadatke te potom samostalno sleti.

Predviđenu putanju i zadatke možete prethodno namjestiti s programskom opremom AiProFlight, podatke potom bežično prenesete na heksakopter. S pomoću predhodno nacrtane putanje  Aibot sasvim samostalno odradi brojne mjerne i inspekcijske zadatke.

aibotix aiproflight route 120 Nacrt putanje
Aibot samostalno navigira po predviđenoj putanji, koju mu prethodno zacrtate s programskom opremom AiProFlight. Nacrte putanje je izrazito jednostavno napraviti, na zemljevidu označite točke, koje Aibot treba preletjeti. Na to podesite visinu leta, orientaciju kamere i gumb za  fotografiranje. Putanju možete pohraniti u projekte i možete ju upotrijebiti više puta.
 aibotix aiproflight poi 120 Točka interesa – POI
Funkcija omogućuje, da Aibot leti oko neke točke interesa (objekta), na izabranoj udaljenosti – tako na jednostavan način fotografirate seriju fotografija objekta,koje kasnije možete upotrijebiti za izradu 3D modela.
 aibotix aiproflight extras 120 Proširene mogućnosti
AiProFlight nastoji biti svestran, zato s lakoćom zadovoljava posebne zahtjeve. Npr. georeferencirane fotografije možete naknadno optimizirati,lako možete napraviti pregledne karte i 3D modele, dohvatite lokaciju pokvarenih  čelija na solarnim panelima i još mnogo više. Sistem je dovoljno fleksibilan, da će zadovoljiti svim vašim zahtjevima.