Leica Viva SmartPole

Vaša vizija: potpuna sloboda izbora

Sa Lica Viva SmartPole imate koristi i od TPS i od GPS u vašim rukama. Povećajte produktivnost potpunom slobodom, koristite GNSS za orijentaciju vaše TPS i jednostavno se prebacujte između TPS i GNSS za mjerenje svih točki sa potpunom fleksibilnošću. Ostvarite vašu viziju za danas i za ubuduće.

 JEDNOSTAVNO SE PREBACITE SA GNSS MJERENJA….. 

Klikni i prebaci

 

Jednostavan klik na ikonu i Leica SmartPole se trenutno prebacuje sa GNSS na TPS i suprotno. Mjerite svaku točku jedanput sa TPS ili GNSS ili brzo izmjerite sa oboje (TPS i GNSS) za postavljanje TPS

 Vaša korist – potpuna fleksibilnost za maksimalnu produktivnost.

 

Vrlo lagan sa svim funkcionalnostima

 

Sa GS12, SmartPole nudi potpunu funkcionalnost i iznimnu ergonomiju, a pri tom je vrlo lagan. Za dodatne funkcionalnosti i fleksibilnost odaberite Leica GS15.

 Vaša korist – radite udobno cijeli dan.

 

NA TPS MJERENJE…..

 

„On-the-fly“ postavljanje TPS

 

Sa LeicaViva SmartPole jednostavno započnite mjerenje i povežite postavljanje sa „on-the-fly“ dok obavljate posao.

 Vaša korist – nema potrebe za mjerenjem orijentacijskih točaka čime štedite vrijeme potrebno za obavljanje posla.

 

I UŽIVAJTE U FLEKSIBILNOSTI.

 

SmartWorx Viva

 

Leica SmartWorx Viva postavlja jednostavnost na novi nivo. Sa SmartWorx Viva i SmartWOrx Viva LT sa smanjenom funkcionalnošću, a sa istom jednostavnošću vi ste jednostavno produktivni.

 Vaša korist – brzo i udobno započnite vaš posao.

 

Kombiniranje terena i ureda

 

Značajno kombiniranje podataka na terenu ili u uredu pomoću bežičmog LAN, USB, Bluetooth®, 3.5G mobilnog pojasa i CF/SD kartica.

 Vaša korist – potpuno povjerenje u maksimalnu produktivnost.

 

Dokazana tehnologija

 

Leica Viva GNSS i TPS su izgrađeni na godinama znanja i iskustva – pouzdanost i točnost su obilježja Leice.

 Vaša korist – potpuno povjerenje u maksimalnu produktivnost.