Senzori nagiba

Leica Nivel210/220 senzori nagiba

Precizni senzori nagiba za strukturno praćenje

nivel

Precizne informacije o nagibnom gibanju objekata u izgradnji i inžinjerske aplikacije.

  • Za velika strukturna praćenja i velike konstrukcije kao što su brane, mostovi i visoke zgrade
  • Gdje su potrebni visoko-precizni podaci o nagibu i smjeru kretanja
  • Visoko-precizan senzor sa dvije osi sa rezolucijom od  0.001 mrad
  • Vrlo precizna mjerenja i stabilnost dugog dometa
  • Kontinuirana baza podataka u realnom vremenu
  • Spojivi sa Leica GeoMoS monitoring i Leica HiSpeed software

Samostalno korištenje
Senzor Nivel210 je opremljen sa RS232 sučeljem za izravno spajanje senzora na mrežu

Korištenje mreže
Senzor Nivel220 je opremljen sa RS485 sučeljem za korištenje sa sustavom sabirnice

 Download

Leica Nivel 210/220 Brošura (engleski)

Leica Monitoring deformacija brošura (engleski)

izjava o sukladnosti (engleski)