Leica SmartWorx Viva

Vaša vizija: Jednostavno produktivan softver Leica SmartWorx Viva radi na CS10 i CS15 kontrolerima i dizajniran je sa dva osnovna cilja: jednostavnost i produktivnost. Postavite opremu, uključite i na posao – „Go to Work“!    Jednostavan rad  §  Jasna grafika, logička struktura menija i čarobnjaci za pomoć u složenijim procedurama §  Ne tehnička, svakodnevna terminologija […]