Leica Viva TS11

ts11_side

 

 

 

 

 

 

 

Vaša vizija: Napredna ručna totalna stanica

Leica Viva TS11 Je najnaprednija ručna totalna stanica sa dodatnim funkcionalnostima koje nudi ugrađena kamera i Leica SmartWorx Viva softver. Leica Viva TS11 stavlja vašu produktivnost na viši nivo. Sa jedinstvenom funkcionalnošću „slikaj-skiciraj-poveži“ totalna stanica može napraviti fotografije, skicirati na njima i povezati ih sa bilo kojim važnim podatkom. Preskupa vraćanja na teren se mogu izbjeći i tako znatno unaprijediti vašu produktivnost. Svaka vizija vrlo lako postaje realnost.

 

Optika kamere – najbolja u klasi

 

Optimizirajte vašu produktivnost sa preciznom foto-dokumentacijom uvjeta na terenu. Sa slikom „uživo“ vidnog polja teleskopa, na ekranu uvijek znate što totalna stanica vidi. Izmjerite sve točke bez gledanja kroz teleskop

  • „Image notes“ (zabilježi sliku) – napravite sliku, skicirajte na njoj i povežite s bilo kojim podatkom u bazi podataka
  • §  „Image Assisted Surveying“ – jednostavno kucnite olovkom na ekran i totalna stanica će se okrenuti i izmjeriti izabranu točku

 

Elektronsko mjerenje dužine (EDM) – najbolje u klasi

 

Sa PinPoint EDM, Viva TPS omogućava optimalnu ravnotežu dometa, pouzdanosti, vidljivosti zrake, veličine laserske točke i vremena potrebnog za mjerenje.

 

  • 1 mm + 1.5 ppm na prizmu
  • 2 mm + 2 ppm laserski
  • 1 000 m dometa bez prizme

 

Leica Viva GNSS dodatak

 

Dodajte potpunu GNSS funkcionalnost na vašu Viva TS11 kad god to želite i kombinirajte TPS i GNSS na najučinkovitiji način.

 

  • Koristite SmartStation za određivanje koordinata stanice i orijentacije bez potrebe za poznatim točkama, poligonometrijom i presjecima