Leica rx900csc

Leica rx900csc

U PAKETU SE NALAZI:

 • Leica rx900csc kontroler
 • ATX900GG antena
 • ATX900GG antena
 • GFU14 X 2 radio modema
 • GFU24 GSM modem
 • GHT56 nosač
 • GHT63 vijak
 • GAT3 antena
 • MCF256 memorijska kartica
 • GDF22 podnožje s optičkim vijkom
 • GRT146 nosač
 • GEB211 X 4 baterije
  Garancija na uređaj 6 mj.
  cijena: 35.000 kn + PDV