LaseriLaseri za nagibeOpćeniti građevinski laseri

Leica Rugby 260SG, 270SG i 280DG

Ispravno odlučite! Leica Rugby 260SG, 270SG i 280DG nude korisniku veliki izbor karakteristika i funkcionalnosti.

Leica Rugby 260SG je vrlo precizan opći građevinski laser sa mogućnošću jedoosnog nagiba.

Rugby 260SG je gumirani opći građevinski laser sa velikom točnošću, očitanjem nagiba na LCD ekranu i poluautomatskim nagibom sa alarmom pomaka.

Leica Rugby 270SG je potpuno automatski laser sa jednoosnim nagibom.

Rugby 270SG je potpuno automatski laser sa jednoosnim nagibom za građevinare kojima je potrebno niveliranje ili jednoosni nagib za pripremu podloga, nagiba, instalaciju septičkih, kopanje jaraka i mnoge druge poslove.

Leica Rugby 280DG višenamjenski laser „Plus“  – horizontalni, vertikalni i laser za dvoosne nagibe za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Rugby 280DG je višenamjenski, potpuno automatski laser „Plus“ sa mogućnošću dvoosnog nagiba. Ima vidljivu crvenu zraku, laserski visak, mogućnost skeniranja, horizontalno i vertikalno samoniveliranje, kao i nagib po obje osi do 15%. Dostupan je i dvosmjerni daljinski upravljač. Rugby 280DG može obaviti bilo koji građevinski zadatak.

Karakteristike Rugby 260SG Rugby 270SG Rugby 280DG
90° laserska zraka
Vertikalne operacije

RF daljinski upravljač
Dvoosni nagib do ±15%
Jednoosni nagib do ±15%
Potpuno automatska kontrola nagiba

Jednoosni nagib do ±10% (poluautomatski)

Maska zrake

Čistoća, vidljivost zrake

Veliki, pregledan grafički ekran

Jednostavan rad, pet tipki