Leica Nova MS60 MultiStation

Leica Nova MS60 MultiStation Prvi pametni MultiStation na svijetu MultiStation s novom programskom opremom Leica Captivate ponovno podiže standard za vrhunske mjerne […]

Leica Nova TS60

Leica Nova TS60 Intuitivna tehnologija za najveću preciznost Leica Nova TS60 sa novom programskom opremom Leica Captivate postavlja najviše standarde za najbolje […]

Leica Nova MS50

MS50 MultiStation – Nova dimenzija u mjernoj tehnologiji Ponekad imate samo trenutak za pravu odluku. Zato su vrhunske performanse i apsolutna pouzdanost […]