GEOWILD

Leica DS2000 detekcijski radar

Otkrivajte sigurnije, brže, više…

Cjelovita rješenja za precizno istraživanje tla

Georadar Leica DS2000 je za precizno, brzo i pouzdano skeniranje terena, prepoznavanje potencijalnih prijetnji uključujući neprovodne cijevi i optičke kabele, te za određivanje njihovog položaja i dubine.

Namijenjen je i za sveobuhvatno mapiranje podzemnih GIJ-ova kao i za izbjegavanje instalacija i građevina tijekom izvođenja strojnih iskopa. Dakle, iznimno doprinosi većoj sigurnosti opreme i radnika na svakom gradilištu.

Georadar je elektromagnetski uređaj visoke rezolucije koji detektira različite medije i građevine (zemlju, asfalt, plastiku, beton, cijevi, predmete, arheološka nalazišta, temelje…) i precizno ih postavlja u prostor. Georadarska mjerenja olakšavaju rad, dok su istovremeno troškovi mnogo povoljniji od uobičajenih građevinskih/zemljanih radova, a sam postupak mjerenja je ekološki prihvatljiv, kao i materijali koji se ispituju. Sva mjerenja georadara izvode se bez ometanja ostalih medija tako da ne uzrokuju nikakvo slabljenje ili oštećenje medija. Ovo je vrlo važno u nadgledanju betonskih barijera, betonskih obloga tunela, mostova i konstrukcija kolnika, kao i ispitivanju građevina kulturne baštine.

Georadar Leica DS2000 koristi se za pronalaženje raznih podzemnih instalacija kao što su vodovod i kanalizacija, plin, struja, optika i slično. Također je izvrstan alat za mapiranje geoloških značajki kao što su dubina vode od tla, debljina tla te dubina i debljina taloga tla. Koristi se za inženjerska, geološka, arheološka i istraživanja okoliša.

Najprikladnije rješenje za lociranje podzemne infrastrukture

Za pronalaženje i lociranje metalnih vodova (struja, KTV, JR…) dovoljno je imati klasični lokator podzemnih vodova (Leica DIGICAT ili Leica ULTRA) u kombinaciji s odašiljačem (Leica DigiTEX ili Leica ULTRA).

Međutim, kada se bavite opsežnom potragom za raznim podzemnih infrastrukturama, objektima i neprovodnim cijevima (plastične i betonske cijevi, optički kablovi…) na većem području potrebno je koristiti georadar.

Leica DS2000 GPR je stoga uređaj za neagresivno skeniranje i precizno otkrivanje podzemnih instalacija i drugih predmeta raznih materijala poput metala, optičkih kablova, plastike, gline i azbesta. Namijenjen je i za sveobuhvatno mapiranje podzemnih GIJ-ova kao i za izbjegavanje instalacija i građevina tijekom izvođenja strojnih iskopa.

Georadar Leica DS2000 koristi se u:

 • Građevini (otkrivanje lokacije, dubina, orijentacija, veličina i oblika podzemnih metalnih betonskih ili plastičnih cijevovoda, instalacija i druge infrastrukture, istraživanje prijevoznih konstrukcija, određivanje oblika temelja i debljine temeljnih ploča…)
 • Geodeziji (izrada podzemnog katastra)
 • Arheologiji (povjesna nalazišta, špilje, tuneli)
 • Geologiji (za mjerenje tektonskih struktura, otkrivanje prisutnosti podzemnih voda za mapiranje geoloških građevina)
 • Inženjerskoj geologiji (istraživanje brda, određivanje debljine sloja)
 • Geotehnici i još mnogima.

Glavne prednosti:

 • Jednostavna upotreba
 • Jednostavan transport
 • Intuitivni software
 • Izvanredna robusnost
 • Dualna frekvencija (250 MHz i 700 MHz)
 • Mapiranje podzemne infrastrukture ili objekata sa ili bez GNSS podrške
 • Izravno priključivanje GNSS antene
 • Kompletno sistemsko georadarsko rješenje sa GNSS antenom, terenskim računalom i lokatorom.

Sveobuhvatna programska oprema

Proizvođać Leica Geosystems nudi specijalizirani software za analizu, naknadnu obradu i modeliranje prikupljenih podataka:

 • Leica DX Ofiice Vision – napredna uredska radarska obrada, priprema kompletnih 2D i 3D projekata.
 • Leica DX Manager – Kompletna integracija svih vrsta podataka sa svih senzora (Leica DIGI/ULTRA, DS2000) za snimanje podzemne infrastrukture i objekata.

Leica DS2000 georadar – modeli

DS2000 – georadar na 4 kotača
kompaktan, potrebno je manje snage za guranje/upravljanje, nema dodira sa tlom
  DS2000 – georadar sa 2 kotača bolji pristup užim mjestima i podzemnim instalacijama u blizini zidova

Tehnički podaci – kliknite OVDJE!