Senzor za monitoring – računa svakih pola sekunde

Živimo u dinamičnom svijetu, zgrade i brane se sležu, mostovi vibriraju, stijene se pomiču, zemljišta klize, glečeri plutaju, a vulkani eruptiraju. Bilo to usljed ljudskih aktivnosti kao što su rudarstvo i građevinarstvo ili prirodnih procesa kao što su klimatske promjene ili erozija, svijet i kojem živimo neprestano se mijenja.

 

Precizno, brzo i tiho

Leica TM30 je dizajnirana da ispuni najviše standarde po pitanju preciznosti. Visoko precizna mjerenja kombinirana sa automatiziranim, brzim i tihim radom osiguravaju da TM detektira i najmanja pomicanja u svim aplikacijama monitoringa.

 

Vrlo precizna mjerenja kuta od 0.5“ i 1“
 Točnost mjerenja dužina – PinPoint EDM

  • §  0.6 mm + 1 ppm na prizmu
  • §  2 mm + 2 ppm na bilo koju površinu (laserski)
„Move, lock, neasure, transmit“

Najbrži radni proces mjerenja.

 Bez buke – „Zero noise pollution“

  

Robusna i pouzdana

Kritični objekti i prirodni fenomeni se moraju kontinuirano mjeriti. Leica TM30 će raditi 24 sata dnevno, 365 dana u godini i neprestano pružati mjerenja vrhunske kvalitete. TM30 je napravljena da bude čvrsta i da se može ostaviti bez nadzora na udaljenim lokacijama. Leica TM30 se ističe svojom robusnošću, pouzdanošću,  minimalnim troškovima održavanja i najmanjom potrošnjom energije.

 

Neprekidan rad
Dugi servisni intervali
Zaštita od krađe i zaključavanje tipkovnice
Najmanja potrošnja energije

  „SmartEye vision“

Leica „SmartEye vision“ je kombinacija tehnologija za Automatsko prepoznavanje cilja (ATR) na velikim udaljenostima, „TargetView“ i „TargetCapture“ tehnologija. TM30 je jedini senzor koji kombinira veliki domet sa iznimno visokom točnošću koja zadovoljava zahtjeve bilo koje monitoring aplikacije.

 

ATR velikog dometa

3 000 m sa točnošću 7 mm

„TargetView“Detektira ispravnu prizmu kad je više prizmi međusobno blizu
 „TargetCapture“Sa TargetCapture tehnologijom prepreke na liniji vizure mogu biti ispitane daljinski