Digicat lokatori i-serije

Digicat 600i i 650i predstavljaju najnoviji dizajn u tehnologiji lociranja podzemnih vodova. Sa najnovijim dostignućem u digitalnoj obradi signala (DSP) i inteligentnim softverom, Digicat lokatori i-serije znatno olakšavaju lociranje podzemnih vodova i ubrzavaju zadatak; povećavaju samo sigurnost na gradilištu što znatno štedi vrijeme i novac.  Digicat 600i i 650i lociraju…

pročitaj više