Digicat lokatori i-serije

Digicat 600i i 650i predstavljaju najnoviji dizajn u tehnologiji lociranja podzemnih vodova. Sa najnovijim dostignućem u digitalnoj obradi signala (DSP) i inteligentnim softverom, Digicat lokatori i-serije znatno olakšavaju lociranje podzemnih vodova i ubrzavaju zadatak; povećavaju samo sigurnost na gradilištu što znatno štedi vrijeme i novac.

 Digicat 600i i 650i lociraju podzemne vodiče primajući elektromagnetsko zračenje što ih oni odašilju. Digicatov softver interpretira signal i pruža korisniku audio i vizualni odgovor na poziciju i smjer podzemnih vodova.

 Lociranje podzemnih vodova nikad nije bilo jednostavnije…

 

leica_digicat600i_120x120 Digicat 600i lokatorSa svojim automatskim kontrolama i kombiniranjem detekcijskog načina „Auto Mode“, Digicat 600i lokator je posebno dizajniran kako bi smanjio ljudsku pogrešku tijekom procesa lociranja. Kombiniran sa preciznim i pouzdanim lociranjem vodova, Digicat 600i će spriječiti štetu na podzemnim vodovima tijekom iskapanja. Aktivno praćenje signala je moguće kad se koristi Digitex 8/33 generator signala.Dostupan je za 50Hz i 60Hz prilagođen da zadovolji vaše regionalne frekvencije napona.
leica_digicat650i_120x120 Digicat 650i lokatorIma iste funkcije kao i Digicat 600i, međutim nudi i dodatnu korist procjenom dubine vodova, kad se koristi u sklopu sa Digicat 8/33 generatorom signala ili sondom u 8/33kHz načinu.

 Dostupan je za 50Hz i 60Hz prilagođen da zadovolji vaše regionalne frekvencije napona.

 

 Bluetooth tehnologijaDigicat i-serije može biti naručen i sa mogućnošću spajanja putem Bluetootha, omogućavajući vam lako integriranje sa tehnologijama mobilnog mapiranja za zapis mjernih podataka.  

 

 Digitex 8/33 generator signalaDizajniran je tako da u sklopu sa Digicat lokatorom jednostavno i točno prati rutu ili locira podzemni kabel ili metalnu cijev koja nije prirodni nosioc prisutnog signala. Digitex 8/33 generira poseban „aktivni“ signal koji se prati uz pomoć Digicata.

  

Karakteristike

Digicat 600i

Digicat 600i sa Bluetoothom

Digicat 650i

Digicat 650i sa Bluetoothom

Visoko kontrastni LCD ekran
Automatsko podešavanje osjetljivosti
5 načina rada – uključujući Auto Mode
„Hazard Zone“ – upozorenje na plitak vod
Ugrađen korisnički aktivirano samotestiranje
Funkcija asistiranja špice
Bluetooth – bežični prijenos podataka    
Procjena dubine vodova